Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Տարածքների սառնամատակարարում

Տարածքների սառնամատակարարում

Սառնամատակարարման համակարգը նախատեսված է սենյակներում որոշակի ջերմաստիճանի ռեժիմ ապահովելու համար, որը անհրաժեշտ է տեխնոլոգիական գործողությունների հաջող իրականացման եւ հարմարավետ միկրոլիմայի ստեղծման համար: Սառնամատակարարման ընտրությունը կախված է տարածքի մակերեսից, արտադրության առանձնահատկություններից եւ սահմանված տեխնիկական պայմաններ եւ սանիտարահիգիենիկ ստանդարտներ պահպանելու անհրաժեշտությունից:

Տարածքների սառնամատակարարում

Սառնամատակարարման համակարգը նախատեսված է սենյակներում որոշակի ջերմաստիճանի ռեժիմ ապահովելու համար, որը անհրաժեշտ է տեխնոլոգիական գործողությունների հաջող իրականացման եւ հարմարավետ միկրոլիմայի ստեղծման համար: Սառնամատակարարման ընտրությունը կախված է տարածքի մակերեսից, արտադրության առանձնահատկություններից եւ սահմանված տեխնիկական պայմաններ եւ սանիտարահիգիենիկ ստանդարտներ պահպանելու անհրաժեշտությունից:

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Ellgaman