Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Դիֆերենցիալ հոսանքի եւ ՊԱՍ-ի ավտոմատ անջատիչներ

02.01 Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչներ DVA-6 EKF AVERES

AVERES DVA-6 սերիայի դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչները համատեղել են ավտոմատ անջատիչի եւ պաշտպանիչ անջատման սարքի ֆունկցյաները: Երբ ավտոմատ անջատիչի հայտնաբերում է հոսանքի պահպանվող մասում արտահոսք (վնասվացքներ) կամ հոսանքի ծանրաբեռնվածություն (կարճ միացում) տեղի է ունենում սարքի գործողությունը, անջատելով պահպանվող հոսանքը:

02.01 Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչներ DVA-6 EKF AVERES

AVERES DVA-6 սերիայի դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչները համատեղել են ավտոմատ անջատիչի եւ պաշտպանիչ անջատման սարքի ֆունկցյաները: Երբ ավտոմատ անջատիչի հայտնաբերում է հոսանքի պահպանվող մասում արտահոսք (վնասվացքներ) կամ հոսանքի ծանրաբեռնվածություն (կարճ միացում) տեղի է ունենում սարքի գործողությունը, անջատելով պահպանվող հոսանքը:

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Ellgaman