Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Մոդուլային ավտոմատ անջատիչներ եւ լրացուցիչ սարքեր

01.09 Լրացուցիչ սարքեր EKF AVERES DIN-ձողի

EKF AVERES DIN-ձողի լրացուցիչ սարքերը էապես ընդլայնում եւ լրացնում են հիմնական կոմուտացիոն սարքերի եւ AVERES սերիաի պաշտպանության սարքերի ֆունկցիոնալությունը : • Լրացուցիչ սարքեր AV-SNT դրվում է աջ կողմում, AV-MIN եւ AV-MM տեղադրվում է ձախ կողմում AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10 մոտ, ազդանշանային համակարգի, դիստանցիոն անջատման, սահմանային լարման ժամանալ անջաման հնարավորութիուններ տրամադրելու համար: • Լրացուցիչ կոնտակտ AV-OF տեղեկացնում է (AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10) սարքի կոնտակտների վիճակի մասին, որին այն ամրացված է: • Ազդանշանային կոնտակտ AV-SD տեղեկացնում է (AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10) սարքի աշխատանքի մասին, որին այն ամրացված է վթարի համար (ԿՄ, ծանրաբեռնվածություն, արտահոսքի հոսանք): • Անկախ բաժանարար AV-SNT ստանալով ազդանշան, միացնում է իրեն կցված պաշտպանության սարքը AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10. • Նվազագույն լարման բաժանարար AV-MIN լարման անկման դեպքում անջատում է իրեն կցված պաշտպանության սարքը AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10. • Նվազագույն եւ առավելագույն լարման բաժանարար AV-MM լարման անկման եւ բարցրցացման դեպքում անջատում է իրեն կցված պաշտպանության սարքը AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10.

01.09 Լրացուցիչ սարքեր EKF AVERES DIN-ձողի

EKF AVERES DIN-ձողի լրացուցիչ սարքերը էապես ընդլայնում եւ լրացնում են հիմնական կոմուտացիոն սարքերի եւ AVERES սերիաի պաշտպանության սարքերի ֆունկցիոնալությունը : • Լրացուցիչ սարքեր AV-SNT դրվում է աջ կողմում, AV-MIN եւ AV-MM տեղադրվում է ձախ կողմում AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10 մոտ, ազդանշանային համակարգի, դիստանցիոն անջատման, սահմանային լարման ժամանալ անջաման հնարավորութիուններ տրամադրելու համար: • Լրացուցիչ կոնտակտ AV-OF տեղեկացնում է (AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10) սարքի կոնտակտների վիճակի մասին, որին այն ամրացված է: • Ազդանշանային կոնտակտ AV-SD տեղեկացնում է (AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10) սարքի աշխատանքի մասին, որին այն ամրացված է վթարի համար (ԿՄ, ծանրաբեռնվածություն, արտահոսքի հոսանք): • Անկախ բաժանարար AV-SNT ստանալով ազդանշան, միացնում է իրեն կցված պաշտպանության սարքը AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10. • Նվազագույն լարման բաժանարար AV-MIN լարման անկման դեպքում անջատում է իրեն կցված պաշտպանության սարքը AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10. • Նվազագույն եւ առավելագույն լարման բաժանարար AV-MM լարման անկման եւ բարցրցացման դեպքում անջատում է իրեն կցված պաշտպանության սարքը AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10.

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Ellgaman