Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Տանիքի օդափոխիչներ

04.01 Տանիքի օդափոխիչներ DH ցածր եւ միջին հզորության

Տանիքի DH օդափոխիչները օդի հորիզոնական արտանետմամբ նախատեսված են տափակ, միաթեք, եռաթեք, կամարային տանիքներում տեղադրման համար:

04.01 Տանիքի օդափոխիչներ DH ցածր եւ միջին հզորության

Տանիքի DH օդափոխիչները օդի հորիզոնական արտանետմամբ նախատեսված են տափակ, միաթեք, եռաթեք, կամարային տանիքներում տեղադրման համար:

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Ellgaman