Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Ջերմամեկուսիչ նյութեր

K-FLEX IGO

Ջերմամեկուսիչ նյութ K-FLEX IGO նախատեսված է դրական եւ բացասական ջերմաստիճաններով խողովակաշարերի,տեղադրված ստորգետնյա կամ վերգետնյա տարբերակներով, եւ նրանց ձեւավորված կցամասերի ջերմամեկուսացման համար, ինչպես նաեւ խողովակաշարերի եռակցման միացումների, փակման եւ կարգավորիչ արմատուրայի, կեղտաջրերի ֆիլտրերի եւ այլ խողովակաշարային տարրերի ջերմամեկուսացման համար, որպես ջերմամեկուսիչ շերտ ջերմային մեկուսացման նախագծման մեջ: • արդյունաբերական խողովակաշարեր; • նավթաքիմիայի օբյեկտներ; • ստորգետնյա խողովակաշարեր; • ստորգետնյա բաքեր.

K-FLEX IGO

Ջերմամեկուսիչ նյութ K-FLEX IGO նախատեսված է դրական եւ բացասական ջերմաստիճաններով խողովակաշարերի,տեղադրված ստորգետնյա կամ վերգետնյա տարբերակներով, եւ նրանց ձեւավորված կցամասերի ջերմամեկուսացման համար, ինչպես նաեւ խողովակաշարերի եռակցման միացումների, փակման եւ կարգավորիչ արմատուրայի, կեղտաջրերի ֆիլտրերի եւ այլ խողովակաշարային տարրերի ջերմամեկուսացման համար, որպես ջերմամեկուսիչ շերտ ջերմային մեկուսացման նախագծման մեջ: • արդյունաբերական խողովակաշարեր; • նավթաքիմիայի օբյեկտներ; • ստորգետնյա խողովակաշարեր; • ստորգետնյա բաքեր.

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Ellgaman